TƏHÇİZATÇILAR

Bizim təhçizatçılar əsasən Avropa, Türkiyə, Tayvan, Cənubi-Şərqi Asiyada yerləşir.

Biz məhsulumuzu Portuqaliyanın Soporcel və Polşanın İnternational Paper zavodlarında istehsal edirik.